E-Adisyon Nedir?

Kategoride Diğer

Adisyon fişi bilindiği üzere gıda işletmelerinde masada servis yapılan müşterilerden alınan siparişler sonucunda doldurulan ve siparişlerin ödeme sırasında hatırlanması amacı ile kullanılmaktadır. 185 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğine istinaden kullanılması zorunlu olan ve kağıt ortamında düzenlenen bir evraktır.

E-Adisyon belgesi, işletme içerisinde verilen siparişlerin takibinin daha kolay yapılmasını sağlamak, müşteriyi bekletmemek adına hesap alma gibi işlemleri hızlandırmak ve bazı yetkinliklere sahip olan işletmelerin e-adisyon sistemine geçiş yapması ile sipariş edilen bütün ürünlerin elektronik ortamda takibini sağlamak için meydana gelmiş bir elektronik sistemdir.

E-Adisyon Kimlere Zorunlu?

E-Adisyon uygulaması bugün itibari ile herhangi bir ticari işletme için zorunluluk hükmü taşımamaktadır. Gelecek yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığının yayınlayacağı tebliğler veya diğer hükümler ile birlikte zorunlu hale gelmesi mümkün olabilir. E-Adisyondaki amaç müşterileri bekletmeden ve sipariş karışıklıkları ile müşkül duruma sokmadan bütün sipariş işlemlerinin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayarak hizmet vermektir.

E-adisyon sistemleri genel itibari ile bar, pavyon, lokanta, pastane, kafeterya, gazino benzeri ticari işletmelerde özellikle masada servis yapılma durumunda kullanılmaktadır. E-adisyon, kağıt adisyondan hiçbir farkı yoktur. Tek farkı elektronik ortamlarda düzenleniyor olmasıdır.

E-Adisyon Avantajları Nelerdir?

  • Kağıt ve mürekkep gibi ihtiyaçları ortadan kaldırarak doğal ve çevreci bir işletme haline gelmenizi sağlar. Ayrıca bu ihtiyaçlardan dolayı meydana gelen maddi yükümlülüklerden de kurtulmuş olunur.
  • E-Adisyon kullanımı elektronik sistemler üzerinde gerçekleştirildiğinden dolayı işletmenin sipariş temini sırasında yapacağı hataları en aza indirgeyerek sıfır hata politikasını amaçlar.
  • EDM Bilişim olarak destek birimlerimizden faydalanarak herhangi bir sistemsel sorunu en kısa zamanda çözüme kavuşturabilirsiniz.

E-Adisyon Uygulamasına Nasıl Geçilir?

E-adisyon sistemine geçiş yapabilmek için öncelikle ticari işletmenin E-Fatura ve E-Arşiv fatura sistemine dahil olması gerekmektedir. Günümüzde E-Fatura ve E-Arşiv fatura sistemi oldukça yaygınlaştığından dolayı herhangi bir entegrasyon firması ile anlaşma sağlayarak sisteme oldukça hızlı bir şekilde başvuru yaparak geçiş sağlayabilirsiniz.

E-Adisyon uygulamasına geçiş sürecinde bu hizmeti alacak olan ticari işletme, gelir idaresi başkanlığının izin vermiş olduğu entegre firmalardan bir tanesini tercih ederek bütün e-adisyon işlemlerini entegre firma ile tamamlaması gerekmektedir. EDM bilişim olarak, e-adisyon uygulaması yürürlüğe girdiği ilk günden günümüze dek müşterilerine itina ile hizmet vermektedir. EDM bilişim gelir idaresi başkanlığı tarafından tüm entegre hizmet izinlerini tamamlamış özel entegratör ve hizmet saklama aracıdır.

E-Adisyon Nasıl Düzenlenir?

Kağıt ortamında düzenlenen adisyon fişinden çok farkı olmayıp, entegratör firmanın sunmuş olduğu sistem ile birlikte e-adisyon fişleri düzenlenebilmektedir. Aşağıda izahı gerçekleştirilmiş olan e-adisyon fişinde yer alması gereken zorunlu bilgileri entegratör firmanın veya çeşitli yazılım ve donanım şirketleri tarafından sunulmuş olan dijital sistem üzerinden e-adisyona tanımlanır ve perakende satış fişine benzer bir cihaz ile çıktısı alınır.

Günümüzde e-adisyon sistemleri kafeteryalarda veya diğer masada hizmet veren gıda işletmelerinde işletmenin kasa bölümünde yer alan bir bilgisayara müşterilerin siparişleri sonrasında garson veya komiye sipariş edilen mal veya hizmet aktarılır. Sisteme girilen bu bilgiler müşteri hesap istediği sırada çıktısı alınarak hesap defterinin arasına konulur ve müşteriden ödeme alınmak üzere teslim edilir.

E-Adisyonda Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

Gelir idaresi başkanlığı tarafından e-Adisyon fişinde bazı bilgilerin bulunması, kanıt niteliği taşıması açısından gerekli görülmüştür. Ayrıca bu gerekli bilgiler vergi usul kanunu uyarınca belirtilmiştir. Tebliğde yer alan bilgilere aşağıdaki şekildedir;

  • Hizmet veren işletmenin adı soyadı veya unvanı
  • Hizmet veren işletmenin vergi dairesi, T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası
  • İşletmenin sunmuş olduğu hizmet ediniminin veya malların miktarı
  • Hizmetin tamamlanması sonucunda faturada veya perakende satış fişinde belirtilecek olan toplam hizmet bedeli
  • Eğer E-Fatura veya E-Arşiv Fatura düzenlenecek ise faturaya ait evrensel tekil numarası
  • Eğer perakende satış fişi düzenlenecek ise ödeme kaydedici cihazı sicil numarası

Başkanlık tarafından gerekli görüldüğü taktirde yukarıda belirtilen bilgiler dışında diğer bazı bilgiler e-adisyon belgesinde belirtilmesi gerekebilir. Bu tebliğlere ebelge.gib.gov.tr web adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

E-Adisyon Düzenlememenin Cezası Nedir?

E-Adisyon düzenlememenin herhangi bir cezası bulunmamaktadır. Ancak müşterilerini ağırlarken herhangi bir sebepten dolayı adisyon veya e-adisyon düzenlemeyen bir ticari işletme müşteriden hesap alma sırasında herhangi bir sorun yaşatmaması gerekmektedir. Müşteriye verilen hizmet sonrasında ticari işletme hesap alacağı sırada bir aksaklık veya hesapta fazlalık olursa adisyon fişi kanıt niteliği taşıyacağından dolayı ihtiyaç ihtiva edebilir.

E-Adisyon Sistemi Ne Zaman Başladı?

E-Adisyon sisteminin 9 Şubat 2021 tarihinde 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılması ile birlikte yürürlüğe girmiştir. E-Adisyon sistemi gelir idaresi başkanlığı tarafından mümkün hale gelmiş olsa da günümüz itibari ile hiçbir ticari işletme açısından zorunlu kılınmamıştır. Ancak E-adisyon sistemleri büyük restaurant zincirlerinin büyük düzeyde işini kolaylaştırdığından dolayı tercih edilesi bir durumdadır.

- REKLAM -
Son Eklenenler

İlginizi Çekebilir