Kayseri Ceza Avukatı Serkan Yılmaz

Kategoride Diğer

Kayseri ceza avukatı; ceza yargılamalarında şüpheli ve sanık müdafi, mağdur açısından da katılan sıfatı ile yargılama sürecinde hukuki destek sağlar. Ceza avukatı kayseri, ceza yargılamasında temsil ettiği kişinin yasal haklarını müdafaa etmek suretiyle temini için çalışır. Hukuki prosedürün sağlıklı bir biçimde işletilmesini ve bu sayede sürecin sorunsuz bir biçimde seyretmesini sağlar. Ceza yargılamaları neticesinde son derece ağır ceza yaptırımları öngörüldüğü için, yargılamaya taraf kişilerin en iyi ceza avukatı tarafından temsil olunması, hak ve menfaatlerine aykırı sonuç doğmaması adına değerlidir.

Kayseri ceza avukatı hukukunun temel amacı, suç işlenmesinin önlenmesi ve suçun işlenmesi halinde bireyin yeniden topluma kazandırılmasıdır. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince, ceza hukukunda bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için, bu eylemin kanunda tanımının yapılmış olması ve karşılığında bir cezasının olması gerekmektedir. Ceza hukukunda bir eylemin suç oluşturduğu şüphesi ile başlayan süreçte, şikayetçi, şüpheli, mağdur, sanık, katılan ve suça sürüklenen çocuk gibi birçok kavram gündeme gelmektedir.

Suç şüphesi halinde, bazı hallerde suçtan zarar gördüğünü iddia eden kişinin şikayeti aranmakta iken, bazı hallerde adli makamlarca bir şikayet aranmaksızın, re’sen yani kendiliğinden soruşturma başlatılır. Çünkü, toplumda da kamu davası olarak adlandırılan ceza hukuku yargılamalarında, iddia makamı kamu adına cumhuriyet savcısıdır.

Hukukta kanunu bilmemenin bir gerekçe olarak kabul edilmemesi sebebiyle, suçtan zarar gören tarafın da suç işlediği şüphesi altında olan tarafın da hak kaybına uğramaması için bir ceza avukatı ile birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Karakol, savcılık, sulh ceza hakimliği, asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerindeki yargılamalarda, Kayseri’de ceza avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

Vermiş olduğumuz hizmetler ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir :

Suçtan zarar gördüğünü iddia eden mağdur ve müşteki vekilliği ile gerekli başvuruların yapılması,

Suç işlediği şüphesi altında olan şüpheli ya da sanık müdafiiliği,

Karakol, savcılık ve sulh ceza hakimliklerinde şüpheli ifadesi sırasında müdafiilik,

Tutukluluk ve adli kontrol kararları başta olmak üzere hakim ve mahkeme kararlarına itiraz,

Asliye ceza avukatı ve Kayseri ağır ceza avukatı mahkemelerinde görülen davalarda ceza avukatı hizmeti,

İstinaf ve temyiz başvuruları,

İnfaz işlemleri,

Soruşturma nedir?

Suç işlendiği şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabul edildiği ana (kamu davasının açılması anına) kadar geçen sürece verilen isimdir.

Kovuşturma nedir?

İddianamenin kabul edilmesinden (kamu davasının açılmasından) kararın kesinleşmesine (verilen kararın istinaf ve yargıtay incelemesinden geçerek başvurulabilecek kanun yolunun tüketilmesi) kadar geçen sürece verilen isimdir.

Şüpheli ne demek?

Soruşturma evresinde hakkında suç işlediği şüphesi bulunan kişi için kullanılan ifadedir.

Suça sürüklenen çocuk ne demek?

Hakkında suç işlediği iddiası bulunan 18 yaşını doldurmamış kişiyi ifade eder.

Müşteki ne demek?

İşlendiği iddia edilen suçtan zarar gördüğünü iddia eden kişiyi ifade eder.

Mağdur ne demek ?

Suçtan zarar gördüğü iddia olunan 18 yaşını doldurmamış çocuğu ifade eder.

Sanık ne demek?

Kovuşturma evresinde hakkında suç işlediği iddiası ile yargılanan kişiyi ifade eder.

Katılan ne demek?

Kovuşturma aşamasında, mahkemenin verdiği karara itiraz hakkını elde eden kişiyi ifade eder. Yargılamada mahkeme müştekiye katılma talebinin olup olmadığını sorar. Bu katılma duruşmalara katılma değildir. Müşteki davaya katılmak isterse, katılan sıfatını alarak mahkemece verilecek kararlara itiraz hakkı kazanır. Müşteki davaya katılmaz ise ceza yargılamalarının kamu davası niteliği gereği, sanık hakkında yargılama devam eder, ancak müşteki katılan sıfatını almadığı için verilecek karara itiraz hakkı olmaz.

Hükümlü ne demek?

Kamu davasında sanık olarak adlandırılan kişinin, hakkında verilen hapis cezasının kesinleşmesi ile suçu işlediğinin sabit olması hali ile almış olduğu isimdir, mahkumdur.

Hangi durumlarda avukat atanır?

kayseri avukat bulunmayan şüpheli, sanık ya da şikayetçi; 18 yaşını doldurmamış çocuk, sağır veya dilsiz ya da meramını anlatamayacak kadar malul ise istemi aranmaksızın barodan bir avukat görevlendirilir. Avukatın ücreti devlet tarafından karşılanır.

0532 772 5385

www.serkanyilmaz.av.tr

- REKLAM -
Son Eklenenler

İlginizi Çekebilir